HN trade i3-8100 ==>>>i3-9100F và mua thứ linh tinh ...

như tít , mềnh có 01 chíp i3-8100 trade cho b nào đã or đang và sẽ bán vga để onboard chạy văn phòng trade i3-9100F để lấy lúa cơ cấu lại vga ak ! và xin phép mod ké mua 01 cục amplier of microlad or hãng nào cg đc miễn ra tiếng đc là đc ( cục 2.1 or 4.1 ) như ảnh dưới ! sms e 03881661662021_07_03_13_44_IMG_0155.JPG
 
Last edited:
Top