Trãi qua 3 tỷ năm tiến hoá thế mà mình vẫn xấu như chó là sao?

nightmare92

Senior Member
nhẽ ra là ai cũng phải đẹp chứ?
nói hơi phũ nhưng nồi nào vung ấy. Có xấu nghèo vẫn tìm được cặp để thành vợ thành chồng và đẻ tỳ tỳ. Chưa kể tầng lớp đẹp giỏi đã ít còn lười đẻ hơn. Tỷ lệ xấu nghèo đẻ ra con xinh giỏi lại cực thấp. Thế nên là trừ khi ai tự nhận xấu nghèo đi triệt sản hết thì đảm bảo đời sau toàn xinh giỏi nhé, vẫn còn xấu ngu nhưng cực thấp.
 
Top