Trạm tiếp nhiên liệu cho tên lửa trên sao Hỏa

Mainboard o_o

Junior Member
Công ty Air Company phát triển công nghệ lấy nước từ mỏ băng trên sao Hỏa và carbon dioxide từ khí quyển để sản xuất oxy lỏng và methane lỏng phục vụ tên lửa.


Đồ họa: Next Media

https://vnexpress.net/tram-tiep-nhien-lieu-cho-ten-lua-tren-sao-hoa-4190390.html
 
Top