thảo luận Trên kênh twitter của OKEx xem ảnh này, cảm thấy rất thú vị, 🧐đáp án là bao nhiêu vậy ?

Kun's

Junior Member
Trên kênh twitter của OKEx xem ảnh này, cảm thấy rất thú vị, 🧐đáp án là bao nhiêu vậy ?

OKEx + link + lend = 15
OKEx + link =8
link = 3
OKEx + lend = ?
1598509865281.png
 
Top