thảo luận Trend stake coin sàn ngon quá các phèn

chung081994

Senior Member
1610618230646.png

Giá chợ đen đang 24$/OKT
farm mấy hôm đc gần 20k$, ấm áp quá các phèn. Hóng ngày niêm yết :love::love:OKEx Jumpstart đã đi được gần hết chặng đường, hiện tại có tổng:

156,824,836.8831 OKB được Stake ;
188,351 /10,000,000 OKT còn chưa được đào.

Chúng ta chỉ có khoảng hơn 6 giờ nữa để farm OKT cho mình, chương trình OKEx Jumpstart: OKT sẽ kết thúc vào 23:00 ngày 14/01/2021 (VN).

Link: https://www.okex.com/jumpstart/project?id=9551&type=2
 
Top