Triều Tiên chi gần 16% ngân sách cho quốc phòng năm 2023

Masterchiefs

Thành viên tích cực

KCNA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ko Jong Bom cho biết, trong tổng nguồn kinh phí quốc phòng, Triều Tiên ưu tiên phân bổ cho tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/1 đưa tin, chi tiêu quốc phòng chiếm 15,9% tổng ngân sách của Triều Tiên năm 2023, trong khi 24,4% được chi cho các ngành công nghiệp và 36,8% chi cho lĩnh vực văn hóa và xã hội.

KCNA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ko Jong Bom cho biết, trong tổng nguồn kinh phí quốc phòng, Triều Tiên ưu tiên phân bổ cho tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Bộ trưởng Ko Jong Bom cho biết thu ngân sách năm 2023 thực hiện đạt 100,5%, tăng 101,5% so với năm trước, trong khi nhiều đơn vị công nghiệp trong khu vực kinh tế đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trung ương đạt 100,6% và kế hoạch thu ngân sách vùng đạt 100,3%.

Bộ trưởng Ko Jong Bom cho biết thêm 24,4% tổng chi ngân sách được chi với mục tiêu củng cố nền kinh tế, tập trung nỗ lực vào việc điều chỉnh và củng cố các ngành công nghiệp chính như kim loại, hóa chất, điện, than và chế tạo máy.

..............
 
Back
Top