Trời lạnh rồi, các mai fen đã mặc hoodie chưa?


Ơ hay. Anh bảo không dùng vì nóng. Tôi có nhu cầu nên hỏi mua. Anh không bán thì thôi. Gì mà căn


Gửi từ BlackBerry Cu20 bằng vozFApp
 
Top