trực tiếp SpaceX phóng Crew Dragon

Đang xem, cái này thì phải đức, mong không nổ như hồi vừa rồi
BdgiW7R.png

hóng quá hóng quá

 

Shmily.s2

Đã tốn tiền
Trong khi tàu chuẩn bị phóng thì tụi N lại biểu tình gần nhà em rồi.

Vừa hóng phóng tàu vừa sợ nó đi ngang đập phá o_O
 
Top