Trump bênh thiếu niên bắn chết hai người biểu tình

Buong.Anh.Ra

Senior Member
Mấy bạn cấp tiến là những người chửi IQ cao vụ HDH mạnh nhất lại là đám muốn kết tội thằng bé 17 tuổi giết người nhất.
Vụ này có 2 tội:
1. Sử dụng vũ khí dưới tuổi
2. Phòng vệ/giết người
Vụ HDH vì sai lầm/động cơ chính trị. Giờ các bạn lại cố ăn cho hết đống cứt Mỹ to đùng nhân danh BLM :)
Các bạn thối lắm, cứt Mỹ cũng chỉ là cứt thôi mà :)
lai ngu hon 1 con cho :)
 
Top