Trump - Biden ganh đua ở 'chiến trường' Pennsylvania

datprosjucap

Senior Member
Lần này mà PA màu xanh thì chỉ có nước gian lận, chứ tôi tin ng dân lương thiện chả ai bầu cho cái đám ăn hại đập phá này cả
 
Top