Trump nói Tòa án Tối cao nên 'xấu hổ'

nuocmyvidai

Senior Member
Toà án tối cao bổ nhiệm trọn đời đéo ai đuổi được thì giữ ghế ăn C... hả bạn 4 100??? :haha: :haha: :haha:

Thằng ngu, nhiệm kỳ trọn đời nhưng làm sai chúng nó vẫn lôi ra luận tội như thường. Bọn thẩm phán chỉ xử vụ nào dễ và an toàn, nằm trong thẩm quyền của chúng nó thôi.

Đối với bọn gian lận bầu cử phải tự chiến đấu mà giành lấy, đéo thiết quân luật để bây giờ chúng nó công khai gian lận hẳn luôn là ngu rồi.
 

RightHandVer2

Senior Member
Thằng ngu, nhiệm kỳ trọn đời nhưng làm sai chúng nó vẫn lôi ra luận tội như thường. Bọn thẩm phán chỉ xử vụ nào dễ và an toàn, nằm trong thẩm quyền của chúng nó thôi.

Đối với bọn gian lận bầu cử phải tự chiến đấu mà giành lấy, đéo thiết quân luật để bây giờ chúng nó công khai gian lận hẳn luôn là ngu rồi.

Muốn luận tội đuổi khỏi PVTC thì phải có 2/3 Thượng viện đồng ý, hoang đường.
 
Top