[Trung Quốc]Người phụ nữ đóng giả chị gái đã chết để đi làm suốt 14 năm

Chấm vân tay thì làm sao được nhỉ?
Đa số là mượn giấy tờ rồi đi xin việc nên có chấm bằng tay hay khuôn mặt cũng không sao cả vì cty sẽ lấy mẫu khi tuyển vào chứ có dựa vào vân tay trên căn cước đâu. Còn trường hợp chen ngang thì vẫn có cơ hội xin nhân sự cập nhật lại vân tay/khuôn mặt
 
Trường cấp 1 ngày xưa cũng có bà cô lấy bằng cấp 3 của e gái đi học trung cấp sư phạm rồi về dạy :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top