Trung Quốc phát hiện người mắc cúm gia cầm H5N6

pw023388428

Senior Member
Tưởng tượng vừa dịch vừa phải tiêu hủy gia cầm, khủng hoảng lương thực trầm trọng ấy, banh thêm nhà yến khối nhà tự tử
 
Top