Truyện ma nghe lại ở sông Đen gần nhà .

HiepSiQuanDui

Senior Member
Sông Đen có một lời đồn từ nhiều năm nay , dân chúng trong vùng rỉ tai nhau rằng tại khúc sông này cứ một năm đám ma quỷ dưới sông sẽ bắt một mạng người để thế chỗ cho chúng đi đầu thai chuyển kiếp . Không biết lời đồn thật hư thế nào nhưng đã chục năm nay , năm nào cũng có người chết đuối ở sông !
Năm nay lại càng kinh khủng hơn , một vụ đắm thuyền đã cướp đi bốn mạng người trên sông . Cả bốn người đều là sinh viên một trường ở khu vực này !
Dân tình kháo nhau chắc là do thằng nghiện chết ở dưới sông năm ngoái , nó đi ăn trộm trong trường học đó rồi bị bảo vệ trường đuổi nhảy xuống sông rồi chết đuối . Bây giờ hồn ma nó bắt toàn sinh viên của trường để trả thù .
Bốn sinh viên chết đuối người ta vớt mãi mà mới được ba xác , còn một xác tìm cả ngày không thấy .
Ngày hôm sau mẹ của sinh viên chưa tìm được xác gọi đám thợ lặn lại để nhờ việc gì đó . Bà ấy kể rằng đêm qua nằm mơ thấy con bà bộ dạng ướt sũng về khóc bảo rằng mình bị kẹt ở chỗ trống gầm cầu . Thuật lại giấc mơ rồi bà mẹ ra chỉ chỗ cho thợ lặn . Quả thật xác con gái bà được tìm thấy .

Vụ chết đuối dần dần cũng chìm xuống trong dư luận nhưng rồi lại có chuyện lạ xảy ra !

Buổi trưa hôm ấy ngã ba đường ở gần khúc sông , giờ rất vắng người qua lại . Một bác xe ôm được cuốc xe của chị sinh viên đi về nhà cách hai mươi cây số m . Bác chở chị sinh viên về trước cổng nhà thì chị ấy bảo đợi chị ngoài cổng để chị vào lấy tiền . Đợi mãi không thấy ra bác xe ôm mới gọi thì trong nhà có người đàn bà lớn tuổi ra tiếp chuyện . Nghe thuật lại , bà mời bác xe ôm vào nhà uống nước , đợi bà lấy tiền trả cho con gái . Bác xế vào nhà ngồi một lúc thì nhìn ảnh cô gái trên bàn thờ chính là cô sinh viên mình vừa chở về . Bác lạnh người rồi bất tỉnh . Nghe đâu về nhà bác vẫn bị ốm mất thấy tháng ...
 

1802

Senior Member
Hóng. :shame:
Sông Đen có một lời đồn từ nhiều năm nay , dân chúng trong vùng rỉ tai nhau rằng tại khúc sông này cứ một năm đám ma quỷ dưới sông sẽ bắt một mạng người để thế chỗ cho chúng đi đầu thai chuyển kiếp . Không biết lời đồn thật hư thế nào nhưng đã chục năm nay , năm nào cũng có người chết đuối ở sông !
Năm nay lại càng kinh khủng hơn , một vụ đắm thuyền đã cướp đi bốn mạng người trên sông . Cả bốn người đều là sinh viên một trường ở khu vực này !
Dân tình kháo nhau chắc là do thằng nghiện chết ở dưới sông năm ngoái , nó đi ăn trộm trong trường học đó rồi bị bảo vệ trường đuổi nhảy xuống sông rồi chết đuối . Bây giờ hồn ma nó bắt toàn sinh viên của trường để trả thù .
Bốn sinh viên chết đuối người ta vớt mãi mà mới được ba xác , còn một xác tìm cả ngày không thấy .
Ngày hôm sau mẹ của sinh viên chưa tìm được xác gọi đám thợ lặn lại để nhờ việc gì đó . Bà ấy kể rằng đêm qua nằm mơ thấy con bà bộ dạng ướt sũng về khóc bảo rằng mình bị kẹt ở chỗ trống gầm cầu . Thuật lại giấc mơ rồi bà mẹ ra chỉ chỗ cho thợ lặn . Quả thật xác con gái bà được tìm thấy .

Vụ chết đuối dần dần cũng chìm xuống trong dư luận nhưng rồi lại có chuyện lạ xảy ra !

Buổi trưa hôm ấy ngã ba đường ở gần khúc sông , giờ rất vắng người qua lại . Một bác xe ôm được cuốc xe của chị sinh viên đi về nhà cách hai mươi cây số m . Bác chở chị sinh viên về trước cổng nhà thì chị ấy bảo đợi chị ngoài cổng để chị vào lấy tiền . Đợi mãi không thấy ra bác xe ôm mới gọi thì trong nhà có người đàn bà lớn tuổi ra tiếp chuyện . Nghe thuật lại , bà mời bác xe ôm vào nhà uống nước , đợi bà lấy tiền trả cho con gái . Bác xế vào nhà ngồi một lúc thì nhìn ảnh cô gái trên bàn thờ chính là cô sinh viên mình vừa chở về . Bác lạnh người rồi bất tỉnh . Nghe đâu về nhà bác vẫn bị ốm mất thấy tháng ...
Quên đức
via theNEXTvoz for iPhone
 

I'm Leo

Senior Member
Sông Đen có một lời đồn từ nhiều năm nay , dân chúng trong vùng rỉ tai nhau rằng tại khúc sông này cứ một năm đám ma quỷ dưới sông sẽ bắt một mạng người để thế chỗ cho chúng đi đầu thai chuyển kiếp . Không biết lời đồn thật hư thế nào nhưng đã chục năm nay , năm nào cũng có người chết đuối ở sông !
Năm nay lại càng kinh khủng hơn , một vụ đắm thuyền đã cướp đi bốn mạng người trên sông . Cả bốn người đều là sinh viên một trường ở khu vực này !
Dân tình kháo nhau chắc là do thằng nghiện chết ở dưới sông năm ngoái , nó đi ăn trộm trong trường học đó rồi bị bảo vệ trường đuổi nhảy xuống sông rồi chết đuối . Bây giờ hồn ma nó bắt toàn sinh viên của trường để trả thù .
Bốn sinh viên chết đuối người ta vớt mãi mà mới được ba xác , còn một xác tìm cả ngày không thấy .
Ngày hôm sau mẹ của sinh viên chưa tìm được xác gọi đám thợ lặn lại để nhờ việc gì đó . Bà ấy kể rằng đêm qua nằm mơ thấy con bà bộ dạng ướt sũng về khóc bảo rằng mình bị kẹt ở chỗ trống gầm cầu . Thuật lại giấc mơ rồi bà mẹ ra chỉ chỗ cho thợ lặn . Quả thật xác con gái bà được tìm thấy .

Vụ chết đuối dần dần cũng chìm xuống trong dư luận nhưng rồi lại có chuyện lạ xảy ra !

Buổi trưa hôm ấy ngã ba đường ở gần khúc sông , giờ rất vắng người qua lại . Một bác xe ôm được cuốc xe của chị sinh viên đi về nhà cách hai mươi cây số m . Bác chở chị sinh viên về trước cổng nhà thì chị ấy bảo đợi chị ngoài cổng để chị vào lấy tiền . Đợi mãi không thấy ra bác xe ôm mới gọi thì trong nhà có người đàn bà lớn tuổi ra tiếp chuyện . Nghe thuật lại , bà mời bác xe ôm vào nhà uống nước , đợi bà lấy tiền trả cho con gái . Bác xế vào nhà ngồi một lúc thì nhìn ảnh cô gái trên bàn thờ chính là cô sinh viên mình vừa chở về . Bác lạnh người rồi bất tỉnh . Nghe đâu về nhà bác vẫn bị ốm mất thấy tháng ...
Bên Đức ko có chuyện như thế này đâu
 
Top