TTO - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

YoonG7

Senior Member
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 462/462 đại biểu có mặt tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết nêu trên, sáng 11/6. Theo quy định, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn như: Trình danh sách các Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia...


Nguyen-Thi-Kim-Ngan-2412-15916-2666-2094-1591841710.jpg


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Ngọc ThắngBà Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, quê ở Bến Tre; ủy viên Trung ương khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Bà Ngân từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó chủ tịch Quốc hội từ năm 2011. Tháng 3/2016, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

 
Top