[TTO] Con trai ông Trump bức xúc vì các nước 'háo hức' chúc mừng ông Biden

osterseen

Senior Member
Thg lol Pháp này có đám truyền thông đúng trash, ăn rồi đi khịa nước này nước kia, rồi ủng hộ đem hồi, mọi đen vào cho đất nước nó bấy nhầy ra, thi thoảng vẽ biếm hoạ trêu ngươi lãnh đạo nước khác. Thượng đẳng đel gì bọn tây lông này.

via theNEXTvoz for iPhone
thế mới là Phú Đĩ
 
  • Ưng
Reactions: 10$
Top