Từ biệt voz, bao nhiêu kỷ niệm đã mất

green_9x

Junior Member
Mình tham gia từ năm 2009, năm 2018 do nhiều chuyện nên đã ko vào voz nữa, nay vào đã đổi tên rồi. Tất cả bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện của mình cũng đã biến mất. Thôi voz giờ mất chất rồi, từ biệt mọi người. Admin nếu được xóa nic này hộ tôi.
 

Yahoo™

Junior Member
Mình tham gia từ năm 2009, năm 2018 do nhiều chuyện nên đã ko vào voz nữa, nay vào đã đổi tên rồi. Tất cả bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện của mình cũng đã biến mất. Thôi voz giờ mất chất rồi, từ biệt mọi người. Admin nếu được xóa nic này hộ tôi.
Inbox mình password đi
 
Mình tham gia từ năm 2009, năm 2018 do nhiều chuyện nên đã ko vào voz nữa, nay vào đã đổi tên rồi. Tất cả bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện của mình cũng đã biến mất. Thôi voz giờ mất chất rồi, từ biệt mọi người. Admin nếu được xóa nic này hộ tôi.
.
 

green_9x

Junior Member
Bạn có thể lẳng lặng mà rời đi mà, chẳng qua muốn chứng tỏ bản thân quan trọng nên cố tạo một topic để thông báo thế thôi.
Còn gì đâu mà quan trọng bạn. Đang buồn vì bao nhiêu kỷ niệm đã mất.
 
Top