Từ huyền thoại Hùng kê quyền đến danh tiếng gà chọi đất võ

Arjuna82

Senior Member
lúc điều hành thì cũng đã trưởng thành, Quang Toản thì lên ngôi 10 tuổi đã vậy còn bị tranh giành đấu đá nói chung khó trăm bề ko so sánh được.
Do anh Huệ đéo truyền cho trưởng tử Quang Thùy người được Càn Long chỉ định thái tử kế vị.
Lý do vì anh Huệ từ một thằng dân chân đất mắt toét mò lên ngai vàng mà đã học đòi thói quý tộc truyền ngôi cho con chính cung chứ không phải con của phi tần.
Cái hay thì đéo học học toàn cái ngu.
Truyền ngôi cho thằng nhóc con bất tài thì ráng lãnh hậu quả.
 
Top