Tu tập và chơi đồ đều cùng hướng đến MỘT MỤC TIÊU CHUNG

oy ah bka

Member
Đức Phật qua tu luyện mà chiêm nghiệm nhiều điều, khiến ông quên đi hiện tại xô bồ, nhưng lo toan bình thường.
Chơi đồ cũng vậy!
Nó là hai cách giải ĐÚNG cho một bài toán.
Khác nhau là, một giảm bớt các nhu cầu (cả ăn nữa), sinh ra ảo giác hoang tưởng, thấy lòng thư thái.
Một là sử dụng thành tựu của nghiên cứu khoa học để đạt đến 'cảnh giới Phật' nhanh hơn.

Nhưng đều tốt cho chúng ta, những sinh vật bé nhỏ và tội nghiệp, đến với cuộc đời để thấy những bất hạnh và chia tay cuộc đời với một tâm hồn bị thương.
 

dzungitx

Senior Member
Đức Phật qua tu luyện mà chiêm nghiệm nhiều điều, khiến ông quên đi hiện tại xô bồ, nhưng lo toan bình thường.
Chơi đồ cũng vậy!
Nó là hai cách giải ĐÚNG cho một bài toán.
Khác nhau là, một giảm bớt các nhu cầu (cả ăn nữa), sinh ra ảo giác hoang tưởng, thấy lòng thư thái.
Một là sử dụng thành tựu của nghiên cứu khoa học để đạt đến 'cảnh giới Phật' nhanh hơn.

Nhưng đều tốt cho chúng ta, những sinh vật bé nhỏ và tội nghiệp, đến với cuộc đời để thấy những bất hạnh và chia tay cuộc đời với một tâm hồn bị thương.
Đức :big_smile:
 

Fang_Fap_Fap

Senior Member
Đức Phật qua tu luyện mà chiêm nghiệm nhiều điều, khiến ông quên đi hiện tại xô bồ, nhưng lo toan bình thường.
Chơi đồ cũng vậy!
Nó là hai cách giải ĐÚNG cho một bài toán.
Khác nhau là, một giảm bớt các nhu cầu (cả ăn nữa), sinh ra ảo giác hoang tưởng, thấy lòng thư thái.
Một là sử dụng thành tựu của nghiên cứu khoa học để đạt đến 'cảnh giới Phật' nhanh hơn.

Nhưng đều tốt cho chúng ta, những sinh vật bé nhỏ và tội nghiệp, đến với cuộc đời để thấy những bất hạnh và chia tay cuộc đời với một tâm hồn bị thương.
Đảo dừa lại đón một ng con xa xứ
 
Top