Tư vấn case (đã có màn, phím chuột) tầm 3 củ, cấu hình cao nhất có thể (hàng cũ cũng được)

Top