Tư vấn: Có thím nào ở trường hợp này với bạn bè chưa?

Quạt Vinawind

Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
 

lovestone01

Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?

Cách xử lý ccc, lo cho vợ lo cho con đi, sao cứ phải trông ngóng vào sự công nhận của bọn nó. Đã biết mình không sai thì chi mà khổ vậy?

Năm 2021 rồi, đời đéo giống chuyện kiếm hiệp đâu, “huynh đệ như tay chưn, vợ con như áo mặc?” . Kiếm bạn khác tốt hơn mà chơi đi.
 

village

Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
Như khúc cuối thì thím có vẻ có vị thế hơn tụi nó nên tụi nó mới nhờ vả, vậy suy ra khúc đầu là chúng nó có thể đang ghanh tỵ với thím.

via theNEXTvoz for iPhone
 

hapricorn

Đã tốn tiền
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
thế trong 2 năm xa cách kia thím không rủ đứa nào đi nhậu hay cà phê luôn à :pudency:? Cũng không nhắn tin hỏi thăm này kia với mấy đứa đấy luôn :nosebleed:? nếu thế thì cũng không cần phải quan tâm gì :embarrassed:.. thím cứ tiếp tục với các mối quan hệ khác của thím thôi :nosebleed:
 

dang vuadauau

Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
cho tụi ló cút hết khỏi cuộc đời fennce thôi
 

KQD

Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.

Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi. :tire:
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.:(:rolleyes:
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.

Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.:confused:

Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.:confused:
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.

Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
Bác có gia đình - vợ con rồi, thì ưu tiên như vậy là tuyệt đối hiển nhiên.
Bác xem đám đông đó là Bạn - một mối quan hệ chân thành, không vụ lợi.
Nhưng theo các tình tiết bác nêu, đám đấy đích thực là Bè 🤠.

Điều bác tiếc là khoảng thời gian đã qua cùng nhau, theo em đoán , bác là người sống tình cảm.
Thiếu gì cảnh anh em trên bến dưới thuyền , sống chết có nhau, mà có chuyện vỡ lỡ ra, một cái bao thư tiễn đưa, một cái stt “nó là anh em tốt của tao”... thối lắm, vất vả - ốm đau - đói cơm - khát nước.... chỉ có gia đình là luôn bên cạnh bác thôi 🤠

Tặng bác một đoạn trích về nhận diện kiểu người
20217a6ca12b-b294-4b2c-b3b7-52396048b39a.png
 

Sì Ke Hút Chích

Senior Member
1 phần tụi nó ghen tỵ với thím đó, cơ mà 2 3 năm ko gặp mặt hay đi chơi thường thì thôi out cho nhẹ người, tưởng thân thiết hay gặp gỡ thì còn để tâm chút chút :amazed:
 

sagitdcn

Đã tốn tiền
Đấy mà cũng gọi là bạn được à. Bạn bè quan trọng hoạn nạn có nhau, kể cả ít gặp nhưng có chuyện thì vẫn hỏi, và quan trọng nhất gia đình là trên hết, bạn mà ko hiểu điều đó thì ko phải bạn. Mình cũng có nhóm 4 thằng chơi thân với nhau. 17 năm rồi nhưng ít gặp, trc tháng 1 lần, nhưng dạo trc dịch thì 2 tháng, còn từ lúc dịch thì chưa gặp. Sinh nhật của 1 thằng thì 3 thằng còn lại ko vắng ai, cho cả vợ con tham gia tất cả các buổi gặp mặt, có group riêng, nếu có hẹn hò liên hoan 1 thằng bảo nhà tao có việc thì tất cả sẽ hoãn, dời lịch vào tuần kế tiếp, vậy thôi!
 

kevinkietchau

Senior Member
Lo Gia đình trước đi !
còn Mún lập mối quan hệ Lại thì Rũ ra nhậu nói hết tâm tư mõii người .

chốt kèo - đập bàn đánh nhau lun ))
 

The.LordCf16

Senior Member
Bạn bè mà muốn là nó sẽ rủ nhiều lần, mà thím từ chối nhiều lần thì cũng thôi, còn mới 1 lần mà thôi thì bạn bè đéo gì nữa, làm như tao rảnh lắm bọn mày rủ tao phải gác hết công chuyện lại đi uống bia rượu vô bổ à :)

Gửi từ Xiaomi MIX 2 bằng vozFApp
 
Top