thắc mắc Tư vấn học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Vịt con 35 tuổi

Senior Member
Hiện tại em 27 tuổi, chưa vợ con gì, cũng rảnh buổi tối tính đi học thêm cái Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Các thím đã từng học hay quen ai học cái này chia sẽ em ít thông tin với? Như là: học trường nào được? học khó không? ban đầu sẽ thi hay là xét?? :love:
 

akasagi1

Senior Member
Hiện tại em 27 tuổi, chưa vợ con gì, cũng rảnh buổi tối tính đi học thêm cái Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Các thím đã từng học hay quen ai học cái này chia sẽ em ít thông tin với? Như là: học trường nào được? học khó không? ban đầu sẽ thi hay là xét?? :love:
Bác cho hỏi hiện đang làm ngành nào và mục tiêu học để làm gì để tiện tư vấn nhỉ?
 
Top