Tư vấn kèo trên, các vOzer hộ giá

Lenh Ho Dai Ca

Senior Member
Cần tư vấn ạ
Một bạn nữ thường xuyên chủ động in bốc tin nhắn em, nhiều khi không có gì cũng in bốc. Hình như chủ yếu là muốn nhắn tin với em thôi. Nhưng mà đôi khi em thấy nhạt quá, em cũng không biết nhắn lại gì với bạn ấy.
Các thím hỗ trợ em với ạ!

20210121_083507.jpg
 

Ewww

Ewwwww
Cần tư vấn ạ
Một bạn nữ thường xuyên chủ động in bốc tin nhắn em, nhiều khi không có gì cũng in bốc. Hình như chủ yếu là muốn nhắn tin với em thôi. Nhưng mà đôi khi em thấy nhạt quá, em cũng không biết nhắn lại gì với bạn ấy.
Các thím hỗ trợ em với ạ!

View attachment 376813
Cuồng dâm sinh hoang tưởng, kiếp này coi như bỏ
 

Crit.v2

Member
Cần tư vấn ạ
Một bạn nữ thường xuyên chủ động in bốc tin nhắn em, nhiều khi không có gì cũng in bốc. Hình như chủ yếu là muốn nhắn tin với em thôi. Nhưng mà đôi khi em thấy nhạt quá, em cũng không biết nhắn lại gì với bạn ấy.
Các thím hỗ trợ em với ạ!

View attachment 376813
Gái ho cái xin tư vấn
Gái đéo rep cũng xin tư vấn
Ở kèo dưới xin tư vấn
Giờ ở kèo trên cũng xin tư vấn

vl thanh niên


Edit: chắc thích được các anh vozer dood deed chứ thích gì gái
 
Top