thắc mắc [Tư vấn] laptop Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro 14ACN6 (82L700MAVN) - nhu cầu văn phòng - có làm edit video photoshop có ổn không các thím

Top