thắc mắc Tư vấn màn 27-32” làm đồ hoạ

KHSE110

Junior Member
E đang tham khảo PS321QR, con này có 1 mã nữa 34inch tỉ lệ 5k luôn thì phải, nó là mẫu mới năm nay. Chắc vì thế nên mẫu cũ hạ xuống giá hấp dẫn, tầm 12 củ.

Còn vụ DE <2 có thực sự quan trọng ko ạ, tại e thấy nhiều con sai lệch cao quá thì mình thuê cân màu có 200k là xong.
 
Top