Tư vấn nâng cấp cấu hình chơi game, ngân sách < 10m, tận dụng lại VGA với SSD, HDD cũ

westlife1002

Đã tốn tiền
Cần mọi người tư vấn nâng cấp cấu hình. Nhu cầu cũng chỉ để chơi các game mới ở mức full hd >30 FPS, chạy 2-3 tab giả lập Bluestack. Ngân sách < 10m, mình tận dụng lại VGA với SSD, HDD cũ.
Cảm ơn mọi người.
 
Top