thắc mắc tư vấn nâng cấp ram laptop

F_Torres.

Member
máy tính xách tay ram, máy tính xách tay, máy tính xách tay, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính và máy tính gắn thêm uy tín, mắc thêm 1-200k ko thành vấn đề
mã máy lenovo thinbook 14"
 
Top