thắc mắc [Tư vấn] Ngân sách em 20m -> 30M cần tay to tư vấn 1 em macbook dùng code react native ngon. em đang phân vân giữa 2015 và 2019 ạ.

Diệp Mặc _ NA

Senior Member
[Tư vấn] Ngân sách em 20m -> 30M cần tay to tư vấn 1 em macbook dùng code react native ngon. em đang phân vân giữa 2015 và 2019 ạ.
 
Top