thắc mắc tư vấn router wifi giới hạn số lượng người truy cập

em hỏi chút em đang muốn mua 1 bộ router wf có tính năng giới hạn số lượng người truy cập, Vd em sẽ để con router đó cấp DHCP, set cho tầm 30 thiết bị là max thì trên thị thường loại router nào có tính năng này
hiện tại em đang dùng AX5 và AC2100 của xào mì mà không biết tìm ở đâu mong các bro chỉ giúp
 

noname2012

Junior Member
Thím thử set chỉ cấp cho 30 IP xem ok không. AX5 thì nó ở đây nhé

1600786511239.png
 

rjshkkj

Member
Nếu con này chỉ cấp cho môi wifi không thôi thì đặt chỗ dải IP DHCP range đó ví dụ từ 192.168.1.2-192.168.1.31.
Ngoài ra con đặt thời gian (lease tme) chiếm giữ nữa, Mặc định là 120 phút tức là môi thiết bị được 2 tiếng phải gia hạn, nếu một thiết bị dùng 10 phút ra thì IP đó vẫn dành cho thiết bị đó 110 phút nữa mới xả hết để cấp cho thiết bị khác.
 

abtest

Senior Member
GIới hạn dải DHCP kiêủ đấy thì vẫn có thể lách được nếu như thiết bị chọn static IP chứ không DHCP.

Tốt nhất là thay vì dùng subnet /24 mặc định thì dùng /27.

Ví dụ mặc định thường là 192.168.1.1/24 thì có 254 IP khả dụng từ 192.168.1.1 đến .254 (không tính .255 là broadcast address). Giờ chuyển thành 192.168.1.1/27, khả dụng từ 192.168.1.1 đến .30 (.31 là broadcast address) => Vừa đủ tối đa 30 host, có set static IP thì cũng ngoài range đấy, không vào được mạng. Nếu router không điền kiểu CIDR /27 thì điền là 192.168.1.1 đến 192.168.1.31.
 
Top