Tư vấn tâm sinh lí

Dz20cm

Junior Member
Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị đại sự nghiện quay tay. Sau khi trò chuyện với đức phật, ông ta đã ngộ ra nhiều điều và từ đó, ông ta không còn đi tu nữa
 
Last edited:
Top