[Tư vấn tán gái (có hình)] Nhờ các fen tư vấn giúp mình trường hợp này với

Chơi insta thì chắc là cũng đẹp trai khá giỏi trở lên, đẹp trai thì sợ đít cây có chậu, không có chậu thì thôi, còn có thì tán vỡ chậu luôn cụ, đẹp trai có tiền sợ cái đít.
 
Back
Top