Tứ xấu của con người

Ông bà ta có câu "nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún".

Trước nghĩ lé có gì đâu mà xấu mà nó lại đứng nhất, nay gặp rồi mới tin, nãy đi thang máy, gặp e 1 bị lé, nó kéo xuống toàn bộ gương mặt, em này hô nhẹ hay sún gì nếu không nhe răng ra vẫn có nét xinh, chứ lé là mất điểm trầm trọng.

Btw, lé có trị được ko nhĩ:shame:
 

quangtao1

Member
Ông bà ta có câu "nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún".

Trước nghĩ lé có gì đâu mà xấu mà nó lại đứng nhất, nay gặp rồi mới tin, nãy đi thang máy, gặp e 1 bị lé, nó kéo xuống toàn bộ gương mặt, em này hô nhẹ hay sún gì nếu không nhe răng ra vẫn có nét xinh, chứ lé là mất điểm trầm trọng.

Btw, lé có trị được ko nhĩ:shame:
Hình như k dc.

via theNEXTvoz for iPhone
 

bitong12

Đã tốn tiền
Hình đâu chắc Loser đi dream tàu mà cũng chê gái xấu :sneaky:
Mấy em kiểu này nhào vô mà húp là trị được nhé, em nó sẵn sàng tiếp đấy.
Lượn lờ la liếm bên ngoài khôngăn thuađâu :unsure:
 
Ông bà ta có câu "nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún".

Trước nghĩ lé có gì đâu mà xấu mà nó lại đứng nhất, nay gặp rồi mới tin, nãy đi thang máy, gặp e 1 bị lé, nó kéo xuống toàn bộ gương mặt, em này hô nhẹ hay sún gì nếu không nhe răng ra vẫn có nét xinh, chứ lé là mất điểm trầm trọng.

Btw, lé có trị được ko nhĩ:shame:
Tưởng câu đấy là nhân sinh tướng chứ???
Thằng nào có đặc điểm trên thì đồng nghĩa là xấu tính.
 
Top