Tự ý san lấp 5.000m2 rừng phòng hộ thủy điện Đắk R’Tih

Hellscream

Đã tốn tiền
Chặt cho lắm vào, rồi đến mùa lũ đừng hỏi tại sao lại thiên tai giáng xuống các kiểu. Mà thằng chặt nó có lo đéo, tầm này thì biệt phủ ở Hà Nội hoặc thủ sẵn nhà ở tư bản. Chỉ có dân là khổ.
 
Top