thảo luận tưởng quốc thoại của vozer là xiaomi?

Kacee

Moderator
tayto
editor
té ra vẫn không ăn được anh Samsung...

2020f5bc8d3c-779d-4b97-8081-ecc72a01e90e.png


mà cả hai anh này gộp lại vẫn bị Apple nó vả cho lật mồm...

2020edc23382-1b40-4ae8-9511-8ef4c5d7bb62.png
 

Kam0su9x

Senior Member
Vozer chuẩn giờ chơi iphone clock nhé :rolleyes: Mấy con xào mì là thời khó khăn gian khổ 2-3 năm trước rồi
 
Top