Tưởng Tinh Tế Thế Nào?

netcafe2017

Junior Member
Lúc voz bị lỗi e có vô xamvl, nó là con lai giữ voz + Trời Đất, dùng ngôn từ chán đời lắm
 
Top