UBND TP.HCM ủng hộ miễn học phí THCS từ năm học 2022 - 2023

Cryolite.

Senior Member
https://tuoitre.vn/ubnd-tphcm-ung-ho-mien-hoc-phi-thcs-tu-nam-hoc-2022-2023-20220721171517451.htm

TTO - Ngoài ủng hộ miễn học phí bậc THCS, TP.HCM cũng thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo đề xuất của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 7-7.

UBND TP.HCM ủng hộ miễn học phí THCS từ năm học 2022 - 2023 - Ảnh 1.

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 6 tại một trường THCS ở TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 21-7, trong văn bản góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS do ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - ký gửi Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP.HCM khẳng định ủng hộ chủ trương đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với năm học 2022 - 2023 và từ năm 2023 - 2024 theo đề xuất của Bộ Giáo dục và đào tạo tại công văn 2903/BGDDT-KHTC ngày 7-7-2022.

Điều này đồng nghĩa với việc năm học 2022 - 2023, tại TP.HCM, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức học phí do HĐND TP.HCM đã ban hành năm học 2021 - 2022.

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình UBND TP.HCM để đề nghị HĐND TP xem xét phê duyệt.

...
 
Top