Ukraine: Nhiều xe tăng, khí tài quân sự Nga áp sát biên giới, Mỹ cảnh báo Matxcơva

toilapronga101nam

Đã tốn tiền
Cường quốc hạng 2 về hột le à fen?
Thời buổi bây giờ chỉ còn nhận mặt tiền không nhận người.
15-20 năm nữa, lớp người biết đến Ngú ở VN về vườn hoặc toi hết rồi, lớp lãnh đạo VN lúc đó chắc toàn ở Mẽo, Úc, Anh về, kinh tế thì nếu đúng dự báo 15 năm nữa VN tầm hơn 1k tỏi USD, ngú giờ ko thay đổi lúc đó có khi còn thảm hơn E Laos, con mắt lúc đó của E Laos nhìn ngú khác gì nhìn bọn Uy kiên bây giờ. Có khi lại có vụ án tùy viên quân sự E laos đang nhận bàn giao tài liệu vũ khí do người Ngú bán cho như Uy kiên không chừng
thôi tml , bớt thủ dâm đi mày:doubt:
 

Bitkysonybaby

Senior Member
Đánh nhau đi cho chúng em xem có loại vũ khí nào hiện đại hiệu quả để chúng em còn mua chứ đm võ mồm khang thì biết thế éo nào mà lần :bad_smelly:
 
chó sủa là chó không cắn
ZBtnCkk.png
 

alenchan

Senior Member
Cường quốc hạng 2 về hột le à fen?
Thời buổi bây giờ chỉ còn nhận mặt tiền không nhận người.
15-20 năm nữa, lớp người biết đến Ngú ở VN về vườn hoặc toi hết rồi, lớp lãnh đạo VN lúc đó chắc toàn ở Mẽo, Úc, Anh về, kinh tế thì nếu đúng dự báo 15 năm nữa VN tầm hơn 1k tỏi USD, ngú giờ ko thay đổi lúc đó có khi còn thảm hơn E Laos, con mắt lúc đó của E Laos nhìn ngú khác gì nhìn bọn Uy kiên bây giờ. Có khi lại có vụ án tùy viên quân sự E laos đang nhận bàn giao tài liệu vũ khí do người Ngú bán cho như Uy kiên không chừng

Vãi cả beep

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
 
Top