thắc mắc Ứng dụng công nghệ sản xuất tin truyền hình

Ngụy Thiên Anh

Junior Member
Em đang tìm hiểu một số công nghệ ứng dụng trong sản xuất nội dung truyền hình, trường quay ảo, internet TV, hệ thống phân hoá nội dung, có bác nào tìm hiểu vấn đề này xin chỉ giáo thêm giúp em. Tài liệu em tìm kiếm khá ít và chung chung. Em cảm ơn.
 
Top