Ủng hộ người da màu

thaideptrai9x

Đã tốn tiền
Nhiều người sẽ bắt đầu kỳ thị bọn da màu từ hành động này
Làm dịch vụ mà bắt người dùng xem thứ tởm lợm này , lũ vô nhân tính
 
Top