Uống ly bia có viên thuốc lắc, người phụ nữ thiệt mạng

smelly

Senior Member
Thuốc lắc: MDMA (Methylene dioxy Methamphetamine)
Đá: Methamphetamine và Amphethamine
Ke: Ketamine
Cần sa: Tetrahydrocannabinol
Trắng: Heroin
Thuốc phiện: Morphin, Codein, Narcotin, Papaverin…
Tem: Lysergic acid diethylamide
Nấm: Psilocine và Psilotsin
Muối: Mephedrone và Cathinone
Nước biển: Gamma hydroxy axit butyrat
Bóng cười: Dinitơ monoxit
Cỏ Mỹ: 5-fluoro-UR-144
Nước vui: MDMA, Ketamine, Diazepam
Cocaine: Erythroxylum
Hộp em với bác ơi, ko đùa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top