(UsA) Bị trói bằng băng keo vì cắn tiếp viên hàng không và cố nhảy khỏi máy bay

Top