Ủy ban quận thua kiện vì lấy đất của người này cấp giấy cho người kia

sinbad-nguoidibien

Senior Member
Tóm lại giờ giải quyết sao
1600741099386-png.206223
 
Top