SG Vài Combo 9900K 10700K vs Z390 Z490 ROG, Msi Cabon, Aorus Pro Wifi, i5 8400 12400, 10700, 10600K B460i, B560i, Z490i

killerbee4120

Senior Member
Dọn nhà tòi ra vài em này
Nhờ anh em loot hộ
🅾️ Main MSI Z390 GODLIKE Fullbox HBH : 4tr6
🅾️ Main Giga Z390 Aorus Ultra Fullbox : 2tr8
🅾️ Main_Cpu B460i Plus + 10100 Fullbox BH 11/23 : 3tr9 (ITX)
🅾️ CPU Intel Core i7 9700K Fullbox BH 05/23 : 5tr2
🅾️ CPU Intel Core i5 9500 : 3tr
🅾️ CPU Intel Core i9 10900K Newtray BH 1th : 7tr5
Imess Zalo
0️⃣9️⃣1️⃣4️⃣6️⃣9️⃣4️⃣9️⃣1️⃣4️⃣
Phú nhuận
5EDB966A-2723-4E67-A27E-02BD690BA786.jpeg 26A65978-DDE3-4DE9-9764-B853613E1EEB.jpeg 78A91EEA-3D79-4D05-B102-92665559F079.jpeg 1AE737DA-EBBE-4548-85BB-500446BA17C6.jpeg 21AA31EF-53CA-4C90-9633-0E80FAB879E2.jpeg
 
Last edited:
Top