thắc mắc Vấn đề cài win và tại sao SDD có dung lượng tương đương NVME nhưng giá cao lại bằng và tốc độ lại thấp hơn?

bibiwoft

Senior Member
Chỉ nhanh hơn cho mấy ông làm video lúc xuất file , ngoài ra 4k khác mẹ gì.Chạy win thì như nhau, nhưng máy mới thì nvme cho rồi.
 
Top