Văn hóa gia đình & bình đẳng giới

trunkz

Đã tốn tiền
Nhiều chữ vđ. Ai tóm tắt cái :confused:

Gửi từ My RiceCooker bằng vozFApp
Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông tước đoạt cơ hội của phụ nữ.
Đàn ông kiếm ít tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông bất tài đáng khinh.
Đè phụ nữ xuống? Lỗi đàn ông gia trưởng.
Để phụ nữ trèo lên được? Lỗi đàn ông nhu nhược.
Để phụ nữ ngang hàng? Lỗi đàn ông bê đê.
 

rubyeyes

Senior Member
Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông tước đoạt cơ hội của phụ nữ.
Đàn ông kiếm ít tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông bất tài đáng khinh.
Đè phụ nữ xuống? Lỗi đàn ông gia trưởng.
Để phụ nữ trèo lên được? Lỗi đàn ông nhu nhược.
Để phụ nữ ngang hàng? Lỗi đàn ông bê đê.
thanks fen, đúng lý luận của lũ thổ tả súc vật
 

mikloa02

Senior Member
Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông tước đoạt cơ hội của phụ nữ.
Đàn ông kiếm ít tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông bất tài đáng khinh.
Đè phụ nữ xuống? Lỗi đàn ông gia trưởng.
Để phụ nữ trèo lên được? Lỗi đàn ông nhu nhược.
Để phụ nữ ngang hàng? Lỗi đàn ông bê đê.
Không cho vợ đi làm kiếm tiền -> Độc tài gia trưởng.
Cho vợ đi làm kiếm tiền -> Không biết thương vợ.
FY7e6U1.png
 

dogamer03

Senior Member
Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông tước đoạt cơ hội của phụ nữ.
Đàn ông kiếm ít tiền hơn phụ nữ? Lỗi đàn ông bất tài đáng khinh.
Đè phụ nữ xuống? Lỗi đàn ông gia trưởng.
Để phụ nữ trèo lên được? Lỗi đàn ông nhu nhược.
Để phụ nữ ngang hàng? Lỗi đàn ông bê đê.
Để phụ nữ bán hàng online ở nhà thì sao :amazed:
 
Top