vào một sớm ban mai đẹp trời thức dậy đột nhiên bạn thấy người yêu tăng 30kg mập như lợn thì bạn có đá đít không?

đá hay không?

 • đá

  Votes: 1 4.5%
 • đá mạnh

  Votes: 10 45.5%
 • không

  Votes: 3 13.6%
 • ôm nựng

  Votes: 8 36.4%

 • Total voters
  22

Ki Wa Wa

Senior Member
Dồn hết sức vào chân tung cước nhé
65 - 8HaBVzr.png
 
Top