Về người thuê ở Freelancer

vudungcom

Junior Member
Các bác cho hỏi là ở Freelancer, job bên thuê nhập số liệu mà nick người thuê tạo mới trong ngày thì scam cao ko? Mình lấy job về cho vk


Thank các bác

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
 

Darkness_Lord

Junior Member
Hơi rủi ro. Ví dụ, như mấy web freelancer team em làm thì sau khi bên thuê nghiệm thu ok thì nó mới đẩy tiền cho web. Sau đó web mới trừ phí và trả về cho người làm
 

mlem-mlem

Member
Nếu nó quyết định thuê bạn làm việc thì bắt nó phải tạo các mốc milestone trước. Milestones ít nhất nên tương ứng với tổng 50% giá trị dự án, nếu ép nó đặt milestone 100% thì càng tốt. Sau khi có email thông báo nó đã khởi tạo các mốc milestones thì hãy accept dự án nhé. Nhiều thằng phá game vl, ngay sau khi bạn accept dự án thì Freelancer sẽ thu phí môi giới tương ứng 10% giá trị dự án, lúc này kể cả trong tài khoản của bạn không có tiền thì Freelancer cũng sẽ trừ âm tài khoản của bạn, nên nếu không có milestone thì thằng chủ dự án nó bùng bạn cũng chẳng kiện cáo được gì nó đâu và bạn sẽ mang nợ website một khoản tiền phí đó.
 
Top