Về tính năng report của Voz tân

Night's King

Senior Member
Bây giờ chúng ta đã có thể tự report post của mình, anh em có thể đầu thú để hưởng sự khoan hồng của min mod ;)
 

potter

Senior Member
Qua bên này thấy ngay đất liền rồi anh tôi. Nghe đâu anh ra đảo tìm Tr4m 4nh?
 
Top