về vấn đề cách ly

farmer_ver1

Junior Member
chỗ em có 1 lao động mới từ nhật về, 3 ngày nay, cho em hỏi có bắt buộc cách ly toàn bộ từ nhật về không hay từ vùng dịch thôi và giờ nên báo qua đâu? vì gia đình đó còn mở tiệc mừng vì từ nhật về, không biết đã khai y tế chưa nữa
 

farmer_ver1

Junior Member
không rõ từ vùng nào về, chỉ biết từ nhật về mà không cách ly, giờ đang mở tiệc tại nhà
 
Top