Về về quê thôi các fen bỏ hết đéo làm ăn cmg nữa.

Top